Farabi

Hakkımızda

17/07/2014 11:47:47 - 17/07/2014 11:47:47 - 3251 Okunma

Herhangi bir yükseköğretim  kurumunda örgün eğitime kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora  öğrencilerinin, okulları dışında yurt içindeki istedikleri üniversitede eğitim  görmelerine imkan tanıyarak, eğitimin yanı sıra kültürel ve sosyal anlamda  gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlayan ”Farabi Değişim Programı” YÖK  tarafından 2009’da başlatılmış, Kırklareli Üniversitesi tarafından da Farabi Değişim Protokolü imzalanmıştır. Üniversitemiz her yıl Mart ayında ilana çıkar ve öğrencilerin genel not ortalamalarını dikkate alarak gerekli çalışmaları yapar.

          Üniversitemiz, YÖK Farabi Yönetmeliğine uygun olarak gerekli altyapı çalışmalarına başlamıştır. Farabi Değişim Proğramı, değişime fırsat tanıyan bir anlayışla çalışmalarına devam etmekte ve öğrencilere en iyi hizmeti sunmayı hedeflemektedir.
 

MİSYON

 

Üniversiteler arasında etkileşimi sağlamak ve öğrencilerin hareketine imkân vererek

değişime katılan öğrencilerin yeni bir eğitim-öğretim ortamıyla pozitif etkileşime girmesi ve farklı bir akademik camiada öğrenim görerek kariyerine olumlu bir katkı sağlamasıdır.

 

VİZYON

 

Ülke genelinde tanınmış, sosyal ve kültürel kaynaşmanın sağlanması yanında, sunduğu hizmetlerle öğrenci için bir isteklendirme veya saha çalışması yapabilmek için uygun ortamlar yaratılarak eğitime daha fazla katkı yapan bir dünya üniversitesi olmaktır.

 
KAPSAM

Yükseköğretim kurumları;

 

—Üniversiteler

—Yüksek teknoloji enstitüleri

 

Tüm eğitim kademeleri

 

—Önlisans

—Lisans

—Yüksek Lisans

—Doktora

 YASAL ÇERÇEVE

—2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu,

—2547 Sayılı Kanunda değişiklik yapan 5772 Sayılı Kanun (18.06.2008),

—2009 Bütçe Kanunu’na Eklenen Maddeler,

—Yönetmelik (YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞİŞİMİ PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK),

—Mali Usul ve Esaslar (YÜKSEKÖĞRETĠM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA AKTARILACAK TUTARLARIN KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ, BU KAPSAMDA YAPILACAK ÖDEMELER İLE DİĞER HUSUSLARA İLİŞKİN ESAS VE USULLER).

 

FAALİYET ALANLARI

 

—Bilgilendirme

—Protokollerin düzenlenmesi

—İlan, Başvuruların kabulü ve değerlendirmeye sunma

—Teklif Çağrısı hazırlama

—Bütçelendirme

—Raporlama

—Dosyalama

—İstatistiklerin tutulması

—Mali hesapların tutulması

 

FARABİ OFİSİ ÇALIŞANLARI GÖREVLERİ

 

—Üniversite koordinatöründen gelen talep ve başvuruları değerlendirmede istenilen forma göre düzenleme,

—Dönem sonlarında ders program ve dağılımları inceleme ve güncelleme,

—Kontenjan sayısı belirleme,

—Bölümdeki Öğrenci, Öğretim Üyelerini bilgilendirme ve web sitesini güncel tutma,

—Başka üniversitelerden gelen talepleri üniversitenin Farabi koordinatörlüğü ile beraber protokolleri düzenleme veya yeni protokol hazırlama,

—Hazırlanan Protokolleri üst yazılarıyla hazırlama, imzaya sunma ve gönderme,

—Tüm adayların başvurularının kabulü ve matbu formların düzenlenmesi,

—Yök Farabi Koordinatörlüğü ile ilgili yazışmaları yapmak.

—Yök Farabi Ofisi tarafından düzenlenen toplantı ve seminerlere katılmak.

—Koordinatörün verdiği diğer işleri yapmak.

Hakkımızda

Facebook Twitter Google Plus

Nis
29
2019 - 2020 Farabi Farabi Başvurusu Kabul Edilen Giden Öğrencilerimiz İçin Toplantı Duyurusu
233 Okunma
2 Mayıs 2019 Perşembe günü saat 14:00'da , Mühendislik Fakültesi Toplantı Salonunda ( Salon 3 ) Farabi...
Nis
29
2019 - 2020 Farabi Değişim Programı Giden Öğrenci Başvuru Sonuçları
336 Okunma
2019 - 2020 Farabi Değişim Programı giden öğrenci başvuru sonuçları için tıklayınız
Nis
29
2019 - 2020 Farabi Değişim Programını Kazanan Öğrencilerimizin Dikkatine
553 Okunma
Farabi değişim Programına gidecek öğrencilerimizden (kazanan) istenilen belgeleri en geç 17 Mayıs Cuma...
Nis
25
2019 - 2020 Farabi Değişim Programı Gelen Öğrenci Ön Başvuru Sonuçları
361 Okunma
2019 - 2020 Farabi Değişim Programı gelen öğrenci ön başvuru sonuç listesi için tıklayınız.
Nis
25
2018 -2019 Akademik Yılı Giden Öğrenciler İçin Burs Duyurusu
234 Okunma
2018  - 2019 akademik yılı Farabi Değişim Programına giden öğrencilerimizin %30'luk bursları...
Nis
01
2019 - 2020 Farabi Değişim Programı Ön Başvuru Listesi
590 Okunma
2019 - 2020 Akademik yılı için ön başvuru yapan öğrencilerimiz listededir. Sonuçları başvuru...
Şub
15
2019 - 2020 FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI BAŞVURULARI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
3279 Okunma
2019 - 2020 Farabi Öğrenci Değişim Programı Güz ve Güz + Bahar Dönemi başvuruları 1 Mart Cuma 2019 – 15 Mart...
Şub
15
2019 - 2020 Farabi Başvuruları Hakkında Bilgilendirme
1398 Okunma
2019 – 2020 Farabi Başvuruları Hakkında Bilgilendirme 1) Tek tercih yapma hakkınız vardır. 2)...
Şub
15
2019 - 2020 Farabi Değişim Programı Başvuruları İçin Toplantı
402 Okunma
2019 – 2020 Farabi Değişim Programı Başvuruları İçin Toplantı Farabi başvuruları 1 – 15 Mart 2019...
Kas
21
2018 - 2019 Akademik Yılı Giden Öğrenci Kasım Ayı Burs Duyurusu
456 Okunma
2018 - 2019 akademik yılı Farabi Değişim Programına giden öğrencilerimizin kasım ayına ait bursları...
Eki
23
2018 - 2019 Akademik Yılı Giden Öğrenci Burs Duyurusu
594 Okunma
2018 - 2019 Akademik Yılı Farabi Değişim Programına giden öğrencilerimizin ekim ayına ait bursları...
May
17
2017 - 2018 Farabi Değişim Programı % 30'luk Burs Ödemesi Hakkında
922 Okunma
2017 - 2018 akademik yılı burslarının kalan % 30'luk kısımlarıda yatırılmıştır.
Nis
26
2018 - 2019 Farabi Değişim Programını Kazanan Öğrencilerimizin Dikkatine
1358 Okunma
Farabi değişim Programına gidecek öğrencilerimizden (kazanan) istenilen belgeleri en geç 18 Mayıs Cuma...
Nis
26
2018 - 2019 Farabi Değişim Programı Giden Öğrenci Başvuru Sonuçları
1164 Okunma
2018 - 2019 Farabi Değişim Programı giden öğrenci başvuru sonuçları için tıklayınız.
Nis
24
2018 - 2019 Farabi Değişim Programı Gelen Öğrenci Ön Başvuru Sonuçları
858 Okunma
2018 - 2019 Farabi Değişim Programı gelen öğrenci ön başvuru sonuç listesi için...
Şub
20
2018 - 2019 Farabi Başvuruları Hakkında Bilgilendirme
2228 Okunma
2018 – 2019 Farabi Başvuruları Hakkında Bilgilendirme 1) Tek tercih yapma hakkınız vardır. 2)...
Şub
20
2018 - 2019 Farabi Değişim Programı Başvuruları İçin Toplantı
949 Okunma
2018 – 2019 Farabi Değişim Programı Başvuruları İçin Toplantı Farabi başvuruları 1 – 15 Mart 2018...
Şub
20
2018 - 2019 Farabi Değişim Programı Baş Vuruları İçin Gerekli Evraklar
2118 Okunma
2018 - 2019 Farabi Değişim Programı Başvuruları  2018 - 2019 Farabi Öğrenci Değişim Programı Güz ve...
Oca
12
2017 - 2018 Farabi Değişim Programı Bursları Hakkında
1211 Okunma
Yapılan sistemsel çalışmalardan dolayı bursların yatırılmasında gecikme olacaktır. Ancak en geç ocak...
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.