Farabi
RSS

Hakkımızda

17/07/2014 11:47:47 - 17/07/2014 11:47:47 - 2131 Takip

Herhangi bir yükseköğretim  kurumunda örgün eğitime kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora  öğrencilerinin, okulları dışında yurt içindeki istedikleri üniversitede eğitim  görmelerine imkan tanıyarak, eğitimin yanı sıra kültürel ve sosyal anlamda  gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlayan ”Farabi Değişim Programı” YÖK  tarafından 2009’da başlatılmış, Kırklareli Üniversitesi tarafından da Farabi Değişim Protokolü imzalanmıştır. Üniversitemiz her yıl Mart ayında ilana çıkar ve öğrencilerin genel not ortalamalarını dikkate alarak gerekli çalışmaları yapar.

          Üniversitemiz, YÖK Farabi Yönetmeliğine uygun olarak gerekli altyapı çalışmalarına başlamıştır. Farabi Değişim Proğramı, değişime fırsat tanıyan bir anlayışla çalışmalarına devam etmekte ve öğrencilere en iyi hizmeti sunmayı hedeflemektedir.
 

MİSYON

 

Üniversiteler arasında etkileşimi sağlamak ve öğrencilerin hareketine imkân vererek

değişime katılan öğrencilerin yeni bir eğitim-öğretim ortamıyla pozitif etkileşime girmesi ve farklı bir akademik camiada öğrenim görerek kariyerine olumlu bir katkı sağlamasıdır.

 

VİZYON

 

Ülke genelinde tanınmış, sosyal ve kültürel kaynaşmanın sağlanması yanında, sunduğu hizmetlerle öğrenci için bir isteklendirme veya saha çalışması yapabilmek için uygun ortamlar yaratılarak eğitime daha fazla katkı yapan bir dünya üniversitesi olmaktır.

 
KAPSAM

Yükseköğretim kurumları;

 

—Üniversiteler

—Yüksek teknoloji enstitüleri

 

Tüm eğitim kademeleri

 

—Önlisans

—Lisans

—Yüksek Lisans

—Doktora

 YASAL ÇERÇEVE

—2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu,

—2547 Sayılı Kanunda değişiklik yapan 5772 Sayılı Kanun (18.06.2008),

—2009 Bütçe Kanunu’na Eklenen Maddeler,

—Yönetmelik (YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞİŞİMİ PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK),

—Mali Usul ve Esaslar (YÜKSEKÖĞRETĠM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA AKTARILACAK TUTARLARIN KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ, BU KAPSAMDA YAPILACAK ÖDEMELER İLE DİĞER HUSUSLARA İLİŞKİN ESAS VE USULLER).

 

FAALİYET ALANLARI

 

—Bilgilendirme

—Protokollerin düzenlenmesi

—İlan, Başvuruların kabulü ve değerlendirmeye sunma

—Teklif Çağrısı hazırlama

—Bütçelendirme

—Raporlama

—Dosyalama

—İstatistiklerin tutulması

—Mali hesapların tutulması

 

FARABİ OFİSİ ÇALIŞANLARI GÖREVLERİ

 

—Üniversite koordinatöründen gelen talep ve başvuruları değerlendirmede istenilen forma göre düzenleme,

—Dönem sonlarında ders program ve dağılımları inceleme ve güncelleme,

—Kontenjan sayısı belirleme,

—Bölümdeki Öğrenci, Öğretim Üyelerini bilgilendirme ve web sitesini güncel tutma,

—Başka üniversitelerden gelen talepleri üniversitenin Farabi koordinatörlüğü ile beraber protokolleri düzenleme veya yeni protokol hazırlama,

—Hazırlanan Protokolleri üst yazılarıyla hazırlama, imzaya sunma ve gönderme,

—Tüm adayların başvurularının kabulü ve matbu formların düzenlenmesi,

—Yök Farabi Koordinatörlüğü ile ilgili yazışmaları yapmak.

—Yök Farabi Ofisi tarafından düzenlenen toplantı ve seminerlere katılmak.

—Koordinatörün verdiği diğer işleri yapmak.

Hakkımızda

Facebook Twitter Google Plus

Ağu
21
2017 - 2018 Akademik Yılında Farabi Değişim Programına Gidecek Öğrencilerin Dikkatine
202 Takip
2017 - 2018 Akademik yılında Farabi Değişim Programına gidecek öğrencilerimizin dikkatine. Ekteki...
Nis
28
2017 - 2018 Farabi Değişim Programını Kazanan Öğrencilerimizin Dikkatine
1459 Takip
Farabi değişim Programına gidecek öğrencilerimizden (kazanan) istenilen belgeleri en geç 18 Mayıs...
Nis
28
2016 - 2017 Farabi Değişim Programına Giden Öğrencilerimizin Dikkatine
528 Takip
2016 - 2017 Farabi Değişim Programına Giden Öğrencilerimizin %30'luk bursları hesaplarına...
Nis
28
2017 - 2018 Farabi Değişim Programı giden öğrenci sonuçları
680 Takip
2017 - 2018 Farabi Değişim Programı giden öğrenci sonuçları açıklanmıştır. Sonuçları ekteki...
Nis
21
2017 - 2018 Farabi Değişim Programı Gelen Öğrenci Sonuç Listesi
747 Takip
2017 - 2018 akademik yılı Farabi Değişim Programı kapsamında üniversitemize gelecek olan öğrenci sonuç...
Mar
30
2017 - 2018 Farabi Değişim Programı Ön Başvuruları Hakkında
700 Takip
2017 - 2018 Farabi Değişim Programına ön başvuruda bulunmuş öğrencilerimizin listesi ekli...
Şub
22
2017 – 2018 Farabi Değişim Programı Başvuruları İçin Toplantı
1608 Takip
2017 – 2018 Farabi Değişim Programı Başvuruları İçin Toplantı Farabi başvuruları 1 – 15 Mart 2017...
Şub
17
2017 - 2018 Farabi Değişim Programı Baş Vuruları İçin Gerekli Evraklar
1903 Takip
2017 - 2018 Farabi Değişim Programı Başvuruları  2017-2018 Farabi Öğrenci Değişim Programı Güz ve...
Şub
17
2017 – 2018 Farabi Başvuruları Hakkında Bilgilendirme
1268 Takip
2017 – 2018 Farabi Başvuruları Hakkında Bilgilendirme 1) Tek tercih yapma hakkınız vardır. 2) Başvuru...
Oca
20
Farabi Değişim Programına Giden Öğrencilerimizin Dikkatine
662 Takip
2016 - 2017 eğitim ve öğretim yılında Farabi Değişim Programına giden öğrencilerimizin...
Ara
16
Farabi Değişim Programına Giden Öğrencilerimizin Dikkatine
657 Takip
2016 - 2017 eğitim ve öğretim yılında Farabi Değişim Programına giden öğrencilerimizin bursları bugün...
Eki
28
Farabi Değişim Programına Giden Öğrencilerimizin Dikkatine
627 Takip
2016 - 2017 Farabi Değişim Programına giden öğrencilerimizin bursları yatırılmıştır.
Ağu
26
İstanbul Üniversitesinin Özel Üniversitelere Başvuran Öğrenciler İçin Duyurusu
760 Takip
İstanbul Üniversitesinin özel üniversitelere başvuran öğrenciler için duyurusu : Duyuruyu içeren...
Ağu
25
2016-2017 Farabi Değişim Programı Ek Kararı Hk. (25.08.2016)
783 Takip
03.08.2016 tarihli Yürütme Kurulunda Vakıf Üniversitelerinin 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı için...
Ağu
25
Farabi Değişim Pogramı 2016-2017 Eğitim Öğretim Dönemi 1.Ödeme (%70) Hk. (17.08.2016)
684 Takip
18 Şubat 2009 tarih ve 27145 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yükseköğretim Kurumları Arasında...
Nis
29
Farabi Değişim Programına Gidecek Öğrencilerimizin Dikkatine
1686 Takip
Farabi giden öğrencilerimizden (kazanan) istenilen belgeleri en geç 20 Mayıs Cuma 2016  tarihi...
Nis
29
2016 - 2017 Farabi Değişim Programı gelen öğrenci sonuçları
964 Takip
2016 - 2017 Farabi Değişim Programı giden öğrenci sonuçları açıklanmıştır....
Nis
27
2016 - 2017 Farabi Değişim Programı giden öğrenci sonuçları
1347 Takip
2016 - 2017 Farabi Değişim Programı giden öğrenci sonuçları açıklanmıştır. Sonuçları ekteki...
Nis
04
2016 - 2017 Farabi Değişim Programı Giden Öğrencilermizin Ön Başvuru Dosyaları Gönderilmiştir.
1116 Takip
2016 - 2017 Farabi Değişim Programı giden öğrencilermizin ön başvuru dosyaları...
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.